ParkKitakami Tenshochi Park

Everyday Kitakami Web Site

สวนสาธารณะริมแม่น้ำ ที่ปลูกซากุระไว้เยอะมากๆ (เค้าบอกว่าหมื่นกว่าต้น) ถ้ามาตรงช่วงนี่จะงามสุดๆ ได้บรรยากาศ (จริงๆมันมีรถม้าด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่เจอ)

แต่ถ้าไม่ตรงช่วง หรือร่วงหมด ก็อย่ามาเลย

ช่วงที่สมควรไป: สัปดาห์ที่สามเดือนเมษา
การเดินทาง: ชิงกันเซนลงที่สถานี Kitakami แล้วเดินไปประมาณครึ่งชั่วโมง (หนึ่งกิโลกว่าๆ) หรือเช่าจักรยาน
ควรใช้เวลา: 3–4 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง: ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าใหญ่ๆไม่ได้ แต่มีซุ้มให้ฝากนอกสถานี (แต่ปิดห้าโมงเย็น)