MuseumFuga no Kuni (Yamadera)

Everyday Yamadera Web Site

อยู่ทางด้านใต้ของสถานี Yamadera (ฝั่งตรงข้ามกับวัด) และต้องเดินขึ้นเนินไปอีกหน่อย Fuga no Kuni นี่เป็นเหมือนสถานที่ที่รวมทั้งร้านอาหาร ร้านของฝาก และพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีสองที่คือ Basho Memorial Museum กับ Goto Museum of Art

ถ้าได้มาช่วงซากุระบาน ที่นี่ก็ยังเป็นจุดชมซากุระที่จะได้เห็นทั้งซากุระพร้อมๆไปกับตัววัดยามาเดระอีกด้วย

ช่วงที่สมควรไป: ศาลเจ้าไปได้ตลอด ส่วนซากุระในตัวศาลเจ้าคงประมาณสงกรานต์ ถ้าสวนข้างนอกก็ปลายสงกรานต์
การเดินทาง: นั่งรถไฟจากเซ็นไดหรือยามากะตะมาสถานี Yamadera เดินลอดทางรถไฟ แล้วก็เดินขึ้นเนินมา
ควรใช้เวลา: ครึ่งวัน (รวมวัด Yamadera)